Praktilised koolitused Sinu ettevõtte edu nimel

Enesekehtestamine


enesekehtestamineKuidas parandada enesekehtestamise oskusi?

Inimestega suhtlemine võib olla üsna stressitekitav. Isegi tavapärane suhtlemine sõprade-töökaaslastega võib mõnele inimesele põhjustada suurt ärevust ja pinget. Paljud inimesed ei suuda öelda selgelt “jah” ega “ei” teistele inimestele isegi siis, kui nad seda väga soovivad.

Mingil tasemel suudab end kehtestada iga inimene, kuid kehtestamise tase võib erinevates situatsioonides olla erinev. Nt suudab mõni inimene end hästi kehtestada töö juures kolleegidega, kuid mitte oma laste ja naisega. Teisel jälle pole mingi kunst olla kehtestav pereringis, kuid võõrastega või ülemusega suheldes käib see üle jõu.

Võib olla imetled Sinagi salamisi mõnda inimest, kes kartmatult ja siiralt väljendab oma seisukohti, tundeid ja arvamusi, teisi sealjuures solvamata ja alavääristamata. Tavaliselt on sellise inimesega hea ja kerge suhelda, ta teab oma väärtust ning ka teised armastavad ja hindavad teda.

Kehtestav käitumine on üks kolmest põhilisest suhtlemisstiilist. Elus võib tulla ette olukordi, kus enesekehtestamine ei pruugigi olla kõige parem suhtlemisviis, vaid kohasem on käituda kas agressiivselt või passiivselt. Kehtestavat käitumist õppinuna võid Sa lõpuks paindlikult valida situatsioonile kõige sobivam käitumisviis ning Sa ei pea laskma emotsioonidel või oskamatusel oma valikut mõjutada.

Hea uudis ongi see, et kehtestamisoskus ei ole niivõrd meie loomupärane omadus kui suuresti õpitav ja treenitav.
Enesekehtestamistreening aitab Sul vähendada olulist stressiallikat, õpetades Sul seisma oma seaduslike õiguste eest ilma teistele liiga tegemata, neid kamandamata või alavääristamata.
Samuti õpid Sa säilitama oma eneseväärikust ning vastama neile, kes Sind ära kasutada üritavad.

Enesekehtestamistreeningul on Sul võimalik teada saada:

 • Milles väljenduvad erinevad suhtlemisstiilid: kehtestav, agressiivne ja alistuv ning millised on igaühe eelised ja puudused?
 • Millised on Sinu seaduslikud õigused inimesena ja miks need rasketes olukordades tihti ununevad?
 • Millised on negatiivsed uskumused, mis takistavad Sind olemast usaldusväärne ja võrdne partner?
 • Kuidas paistab välja kehtestav hoiak Sinu kehakeelest ja hääletoonist?
 • Milline peaks olema Sinu keelekasutus, et see oleks vastutustundlik ja kehtestav?
 • Kuidas väljendada oma soove, tundeid ja mõtteid otsekohesel ja ausal viisil, kahjustamata suhteid ja vestluspartnerite enesehinnangut ja väärikust?
 • Millised on tõhusad kehtestamistehnikad?
 • Millised on JAH- ja EI-ütlemise võimalused?
 • Kuidas tulla toime manipuleeriva kriitika ja verbaalse agressiooniga?

Lisaks sellele saad koolitusel harjutada:

 • Erinevaid enesekehtestamistehnikaid turvalises keskkonnas.
 • Konstruktiivse tagasiside andmist ja vastuvõtmist nii oma kehakeele, hääletooni kui kehtestava eneseväljenduse kohta.

Sihtgrupp: Koolitus on mõeldud igaühele, kes tunneb vajadust täiustada oma kehtestamisoskust.

Koolitusmetoodika: Koolitus toimub aktiivõppe vormis, kus uue materjali omandamine on põimitud rühmaarutelude, suhtlemisharjutuste, rollimängude ja (video)tagasisidega.

Õppematerjalid: Iga koolitusel osaleja saab kaasa asjakohase õppematerjali, mis sisaldab kõiki koolitusel käsitletud teemasid.

Koolituse maht: 4-16 akadeemilist tundi (kokkuleppel tellijaga)

Toimimiskoht: Koolitus viiakse läbi kliendi juures või kliendi poolt valitud ruumides.

Küsi lisainformatsiooni ja hinnapakkumist:

Võta ühendust