skip to Main Content

Stress on igapäevaeluga kaasnev paratamatus, mida kogevad aeg-ajalt kõik inimesed. Stressireaktsioon on vajalik, kuna koondab kokku organismi jõuvarud ja aitab meil seeläbi ootamatute ja pingutust nõudvate olukordadega paremini toime tulla.

Niisiis ei ole stress läbinisti halb. Mõistlikul tasemel stress süstib meisse energiat, õhutab  lahendama häirivaid probleeme ning saavutama eesmärke.

Stressi kogemise määr sõltub suuresti inimesest. „Stressi ei tekita mitte olukorrad ise, vaid see, kuidas me neid tõlgendame“ on juba aastatuhandeid vana tõdemus.  

Stressi kuhjumine või pidev negatiivne stress kurnab organismi ning võib viia mitmete haiguste ning vaimse tervise probleemideni.

Kuigi meil ei õnnestu stressi täielikult vältida, võime me õppida märkama stressi esimesi sümptomeid ja rakendama sobivaid toimetulekuviise pingete leevendamiseks.

Väikesed positiivsed valikud võivad viia suurte muutusteni enesetundes ja elukvaliteedis.

Koolituse üldine eesmärk on:

 • õpetada osalejatele igapäevaselt rakendatavaid stressiga toimetuleku oskusi;
 • suurendada teadlikkust iseenda stressireaktsioonidest;
 • praktiliste harjutuste kaudu arendada kontrollitunnet vältimaks stressi kuhjumist.

Valik koolitusel käsitletavatest teemadest, mis kooskõlastatakse eelnevalt tellijaga:

 • Stressi erinevaid käsitlusi.
 • Positiivne ja negatiivne stress.
 • Stress ja meie mõtted, hinnangud ja uskumused.
 • Stressi kogemise individuaalsed eripärad.
 • Stressi sümptomid.
 • Stressi tekkepõhjused tööl ja eraelus.
 • Sisemised stressiallikad.   
 • Isiklike stressiallikate kindlakstegemine.
 • Stressitaluvust mõjutavad tegurid.
 • Stressiga toimetuleku viisid.
 • Tunnete ja tujude ohjamine.
 • Emotsionaalse tasakaalu taastamine:
  • teadvelolek (mindfulness),
  • kujutlus- ja lõõgastustehnikad,
  • mõtete ümberhindamine,
  • rahustavad minitegevused,
  • aktsepteerimine, enesekaastunne jpm.
 • Oskuslik ajakasutus
 • Töö ja eraelu ühitamine
 • Suhtevõrgustiku arendamine
 • Minu positiivsed omadused ja ressurss.

Sihtgrupp: Koolitus on mõeldud kõigile, kes tajuvad raskusi pingetega toimetulekul.

Koolitusmetoodika: Koolitus toimub aktiivõppe vormis, kus uute teadmiste omandamine on põimitud kaasaegsete ja tõenduspõhiste stressijuhtimise harjutuste ning lõõgastustehnikatega. Õppematerjalid: Iga koolitusel osaleja saab kaasa asjakohase õppematerjali, mis sisaldab kõiki koolitusel käsitletud teemasid.

Koolituse maht: 8 akadeemilist tundi või kokkuleppel tellijaga.

Toimumiskoht: Koolitus viiakse läbi kliendi juures või kliendi poolt valitud ruumides.

Back To Top