skip to Main Content

Klienditeenindus

Teenindajatena ei saa me enamasti kliente valida. Õpi toime tulema väga erinevate kliendirühmadega ja avasta, kuidas kaebusi efektiivselt käsitleda.

Teeninduse ABC

 • Tipptasemel teenindus ei teki üleöö. Edukad organisatsioonid pööravad klienditeeninduse arendamisele püsivalt suurt tähelepanu.
 • Kõrgetasemeline klienditeenindus loob eeldused pikaajaliste kliendisuhete tekkimisele. Rahulolevad kliendid on selge konkurentsieelis.
 • Teeninduse ABC koolitusel saad harjutada põhilisi suhtlemisoskusi ja toimetulekut keerulises teenindussituatsioonis.

Telefoniteenindus

 • Vilets telefoniteenindus kahjustab kogu organisatsiooni mainet.
 • Õpi tundma telefonisuhtluse eripära ja toimetulekut keeruliste inimestega.
 • Telefoniteeninduse koolitusel saad harjutada põhilisi suhtlemisoskusi ja kõne oskuslikku juhtimist.

Toimetulek raskete klientidega

 • Teenindajatena ei saa me klienti enamasti valida. Rasked kliendid on väljakutseks Sinu professionaalsetele võimetele.
 • Õpi toime tulema väga erinevate kliendirühmadega ja avasta, kuidas nende soove või kaebusi efektiivselt käsitleda.
 • Koolitus toimub aktiivõppe vormis.
 • Koolitusel saad väärtuslikku tagasisidet nii oma tugevatele kui arendamist vajavatele külgedele.

Suhtlemisoskused

Õpi, kuidas lahendada konflikte tulemuslikult ja lihvi oma enesekehtestamise oskusi, vähendades nii oluliselt stressiallikaid.

Aktiivne kuulamine

 • Kuulamisoskused mõjutavad Sinu tööalast edukust, sõprussuhete kvaliteeti, üksmeelt perekonnas jpm.
 • Aktiivse kuulamise koolitusel õpid kasutama erinevaid kuulamistehnikaid ning hoiduma suhtlemistõketest.
 • Täiustades oma kuulamisoskust, paraneb Su tööalane produktiivsus, samuti paranevad mõjutamis-, veenmis- ja läbirääkimisoskused.

Enesekehtestamine

 • Enesekehtestamistreening aitab Sul vähendada olulist stressiallikat, õpetades Sul seisma oma õiguste eest ilma teistele liiga tegemata.
 • Enesekehtestamise koolitus aitab sul tõsta enesekindlust ning väljendada oma mõtteid ausal ja otsekohesel viisil nii töö- kui eraelus.
 • Koolitusel saad harjutada erinevaid enesekehtestamistehnikaid turvalises keskkonnas

Konfliktide juhtimine

 • Inimühiskonnas on konfliktid vältimatud.
 • Konstruktiivne konflikt aitab meil sageli iseendas ja teistes inimestes selgusele jõuda ning sunnib välja mõtlema probleemidele uudseid lahendusi.
 • Õpi mõistma konflikti olemust, erinevaid tekkepõhjuseid ja tüüpe
 • Konfliktide juhtimise koolitusel saad teada tööalaste konfliktide võimalikke lahendusviise

Stress ja läbipõlemine

Läbipõlemine ohustab enam just neid inimesi, kelle tööülesanded eeldavad tihedat emotsionaalset kontakti teiste inimestega. Õpi läbipõlemisi ennetama.

Stressijuhtimine

 • Stress on igapäevaeluga kaasnev paratamatus.
 • Positiivse stressi korral tunned ennast reipalt ja oled valmis kiirelt tegutsema.
 • Pidev negatiivne stress kurnab organismi ning võib viia mitmete haiguste ning vaimse tervise probleemideni.
 • Saa teadlikuks iseenda stressireaktsioonidest ja õpi tõenduspõhiseid stressijuhtimise tehnikaid.

Läbipõlemise ennetamine

 • Läbipõlemine on reaktsioon pidevale ja kauakestvale stressile.
 • Läbipõlemise hind on äärmiselt kõrge nii ükskikisiku kui organisatsiooni jaoks.
 • Õpi märkama läbipõlemise esimesi märke ja sümptome.
 • Koolitusel õpid kasutama erinevaid pinge maandamise ja läbipõlemist ennetavaid nippe.

Lõõgastustehnikad

 • Stressiga tõhusalt võitlemiseks peame aktiveerima oma keha loomuliku lõõgastussüsteemi ning selleks sobivad suurepäraselt erinevad lõõgastustehnikad.
 • Omandada tõenduspõhiseid eneseabivõtteid läbipõlemise, depressiooni ja ärevuse ennetamiseks ning vähendamiseks.
 • Lõõgastustehnikate koolitusel õpid nii hingamistehnikaid, progresseeruvat lihaslõdvdestust, visualiseerimistehnikaid kui teadveloleku ja heasoovlikkuse tehnikaid.

Juhtimine

Heaks liidriks ei sünnita, vaid kujunetakse aastatega, omandades järk-järgult uusi teadmisi ja oskusi. Koolitustega suurenevad juhi kompetentsid ja juhtimise efektiivsus.

Meeskonnatöö koolitus

 • Meeskonnatöö koolitus arendab ühes meeskonnas töötavate inimeste koostöövalmidust ja koostööoskusi.
 • Mängude ja praktiliste harjutuste kaudu muutub omavaheline suhtlemine avatumaks, usalduslikumaks ning süveneb meie-tunne.
Back To Top