skip to Main Content

Kuna iga meeskond on ainulaadne ja erinevate vajadustega, siis koolituse eel kohtume tellijaga, et täpsustada konkreetse meeskonna eesmärgid ja ootused. Vastavalt sellele muudame ka teemade rõhuasetust ja määrame kindlaks meeskonnatöö koolituse pikkuse.

Eesmärgid

 • Mängude ja praktiliste harjutuste kaudu muuta omavaheline suhtlemine avatumaks, usalduslikumaks ning süvendada meie-tunnet.
 • Arendada ühes meeskonnas töötavate inimeste koostöövalmidust ja koostööoskusi.
 • Aidata selgusele jõuda meeskonna ühistest eesmärkidest.
 • Õppida analüüsima oma tugevaid ja nõrku külgi ning oma rolli ja vastutust meeskonnaliikmena.
 • Sisu
 • Meeskonnaks kasvamise raskused ja rõõmud.
 • Hea meeskonnatöö üldised põhimõtted.
 • Mis iseloomustab edukaid vs ebaedukaid meeskondi?
 • Meeskonna eesmärgid ja prioriteedid.
 • Peamised meeskondlikud rollid.
 • Kuidas suurendada grupi meie-tunnet?
 • Koostööoskuste arendamine.
 • Grupi normid ja nende kehtestamise vajadus.
 • Meeskonnas valitsevad uskumused ja nende mõju tulemuslikkusele.
 • Meeskonna juhtimine ning liidriks olemine.
 • Tagasiside suhtlemises ja selle olulisus.
 • Suhtlemisprobleemide lahendamine kehtestava käitumise abil.
Back To Top