skip to Main Content

Kuulamisoskused (või nende puudumine) mõjutavad mitmeid olulisi tahke Sinu elus: tööalast edukust, sõprussuhete kvaliteeti, üksmeelt perekonnas jpm.

Tänapäeva ülikiire elutempo juures jääb järjest vähemaks inimesi, kes oskavad ja soovivad piisava tähelepanuga kuulata, mõistmaks, mida vestluspartner tegelikult öelda tahab. Seda enam on head kuulajad hinnatud ja armastatud kolleegid ja sõbrad. 

Kuigi me kulutame suure osa oma ärkveloleku ajast kuulamisele, on paljud meist selles üsna ebaefektiivsed. On hulgaliselt inimesi, kes küll kinnitavad oma pilgu kõneleva vestluspartneri näkku, kuid lasevad oma mõtetel rännata hoopis muudel radadel. Vahel teesklevad nad, et kuulavad rääkivat sõpra, tegelikult aga tammuvad paigal, sõnastades mõttes juba, mida nemad kord ütlevad, niipea, kui selleks võimaluse leiavad. 

Erinevate uuringute andmetel mäletame me räägitust 25-50%. See tähendab, et kui vestled oma ülemuse, kolleegi, kliendi või abikaasaga 10 minutit, suudad hiljem meenutada sellest vaevalt poolt. Kuulamisoskuse puudumine ametiasutustes toob endaga kaasa produktiivsuse languse ning seeläbi ka majandusliku kahju. Kaotame töötegemiseks väärtuslikku aega, kui korduvalt oleme sunnitud ümber otsustama kohtumiste ja koosolekute aegu, täpsustama ja korrigeerima töökorraldusi, kuna keegi kuskil on valesti kuulnud ja valesti aru saanud.  

Õnneks saame me kõik oma kuulamisoskust parandada, saades teadlikuks levinumatest suhtlemistõketest ning õppides erinevaid kuulamistehnikaid sobivates situatsioonides rakendama. Aktiivne kuulamine ei pruugi sellegipoolest kerge olla. Et kuulamine ei mõjuks võltsilt, eeldab see ka teatavat isiksuslikku küpsust, kuulamisvalmis hoiakut ning avatust mõista endale võõraid nähtusi ja seisukohti. 

Täiustades oma kuulamisoskust, paraneb Su tööalane produktiivsus, samuti paranevad Sinu mõjutamis-, veenmis- ja läbirääkimisoskused. Lisaks sellele suudad Sa kergemini ennetada konflikte ja arusaamatusi nii töö- kui eraelus. 

Koolituse eesmärk:

 • Saada uusi teadmisi aktiivse kuulamise erinevatest tehnikatest
 • Praktiliste harjutuste kaudu kogeda aktiivse kuulamise eeliseid
 • Saada enesekindlust rakendamaks uusi teadmisi igapäevaelus.  

Koolitusel käsitletavad teemad:

 • Kuulamisoskuse koht teiste suhtlemisoskuste hulgas
 • Kuulamisoskuse komponendid
 • Aktiivseks kuulamiseks vajalikud hoiakud
 • Eelarvamuste, stereotüüpide mõju kuulamisele
 • Kehakeele ja mitteverbaalsete märkide olulisus kuulamisel
 • Psühholoogilise kontakti loomine ja hoidmine
 • Empaatia ja sümpaatia erinevused
 • Suhtlemisakti etapid
 • Kuulamistõkked (“kuidas vastab inimene, kes tegelikult ei kuula”)
 • Peamised kuulamistehnikad: 
  • vaikiv kuulamine, 
  • hõlbustamine,
  • ümbersõnastamise erinevad võimalused
  • küsimuste esitamine
  • täpsustamine
  • vahekokkuvõtte tegemine

Sihtgrupp: Koolitus on mõeldud igaühele, kes soovib arendada oma kuulamisoskuskus ja tõhustada seeläbi suhtlemist. 

Koolitusmetoodika: Koolitus toimub aktiivõppe vormis, kus uue materjali omandamine on põimitud rühmaarutelude, suhtlemisharjutuste, rollimängude ja (video)tagasisidega. 

Õppematerjalid: Iga koolitusel osaleja saab kaasa asjakohase õppematerjali, mis sisaldab kõiki koolitusel käsitletud teemasid.

Koolituse maht: 4-16 akadeemilist tundi (või kokkuleppel tellijaga)

Back To Top