skip to Main Content

Traditsiooniliselt on arvatud, et igasugune konflikt on halb ja juba selle olemasolu näitab, et midagi on valesti. Siiski on konflikti uurijad üksmeelel, et konfliktidel on ka positiivne pool.

Konstruktiivne, edasiviiv konflikt aitab meil sageli iseendas ja teistes inimestes selgusele jõuda ning sunnib välja mõtlema probleemidele uudseid lahendusi. Paraku puutume me tihti kokku konfliktidega, mis röövivad meie energiat, tekitavad pideva stressiseisundi ning takistavad nii organisatsioonide kui üksikisikute arengut ja edasiliikumist.

Konfliktide eest ei saa ära joosta. Võime küll töökohta vahetada, aga kui meil puuduvad oskused konfliktide edukaks lahendamiseks, oleme varsti nende küüsis tagasi.

Koolituse üldine eesmärk on:

 • õppida mõistma konflikti olemust, erinevaid tekkepõhjuseid ja tüüpe;
 • osata analüüsida konkreetseid konfliktsituatsioone ja iseenda käitumist konfliktis osapoolena;
 • õppida ennetama tööalaseid konflikte nii osaleja kui vahendajana.

 

Peamised koolitusel käsitletavad teemad (täpsustatakse eelnevalt tellijaga):

 • Konflikti olemus, tekkemehhanismid ja avaldumise tasemed.
 • Konflikti psühholoogilised põhjused.
 • Konstruktiivne ja tulutoov konflikt.
 • Erimeelsuste põhjused töökollektiivis.
 • Konflikti sümptomid organisatsioonis.
 • Konfliktiga seotud isiksuslikud probleemid.
 • Peamised käitumisalternatiivid konfliktsituatsioonides.
 • Praktilised konfliktilahenduse astmed?
 • Tööalaste konfliktide võimalike lahendusviiside analüüs.
 • Kõrvalseisja võimalused konflikti osapoolte lepitamiseks.
 • Iseenda käitumise analüüs.

Õppematerjalid: Iga koolitusel osaleja saab kaasa asjakohase õppematerjali, mis sisaldab kõiki koolitusel käsitletud teemasid.

Koolitusmetoodika: Koolitus toimub aktiivõppe vormis, kus uute teadmiste omandamine on põimitud kaasaegsete ja tõenduspõhiste stressijuhtimise harjutuste ning lõõgastustehnikatega.

Koolituse maht: 8 akadeemilist tundi või kokkuleppel tellijaga.

Back To Top