skip to Main Content

Kaia Kuppart

Olen kliiniline psühholoog ja kognitiiv-käitumisterapeut. Mul on sotsiaalteaduste (psühholoogia) magistrikraad Tartu Ülikoolist.

Aastate jooksul olen koolitanud väga erinevaid organisatsioone nii era- kui avalikus sektoris.

Minu põhilisteks koolitusvaldkondadeks on stressi juhtimine ja läbipõlemise ennetamine, samuti klienditeeninduse ja suhtlemisoskuste arendamine ning toimetulek keeruliste isikutega teenindussituatsioonis.

Väärtusliku töökogemuse sain psühholoogi ja sisekoolitajana Politseiametist, kus viisin läbi erinevaid psühholoogia- ja teenindusalaseid koolitusi. Samuti osalesin erinevate kriisiolukordade lahendamises ja tegelesin politseiametnike ning nende pereliikmete psühholoogilise nõustamisega.

Oma töös psühhoterapeudina kasutan peamiselt kognitiiv-käitumusliku teraapia tehnikaid, samuti ka teisi kaasaegseid tõenduspõhiseid teraapiameetodeid.

Back To Top