Praktilised koolitused Sinu ettevõtte edu nimel

Koolitused


Suhtlemisoskused

Õpi, kuidas lahendada konflikte tulemuslikult ja lihvi oma enesekehtestamise oskusi, vähendades nii oluliselt stressiallikaid.


Klienditeenindus

Teenindajatena ei saa me enamasti kliente valida. Õpi toime tulema väga erinevate kliendirühmadega ja avasta, kuidas kaebusi efektiivselt käsitleda


Juhtimine

Heaks liidriks ei sünnita, vaid kujunetakse aastatega, omandades järk-järgult uusi teadmisi ja oskusi. Koolitustega suurenevad juhi kompetentsid ja juhtimise efektiivsus.


Stress ja läbipõlemine

Läbipõlemine ohustab enam just neid inimesi, kelle tööülesanded eeldavad tihedat emotsionaalset kontakti teiste inimestega. Õpi läbipõlemisi ennetama.