skip to Main Content

Saavuta edu oma tööalastes suhetes

Koolitused, mis muudavad Sinu organisatsiooni efektiivsemaks ning nii kliendid kui töötajad õnnelikumaks

Ettevõtted, kes meid usaldavad

Tere! Olen Kaia Kuppart

Olen kliiniline psühholoog ja kognitiiv-käitumisterapeut.

Aastate jooksul olen koolitanud väga erinevaid organisatsioone nii era- kui avalikus sektoris.

Minu põhilisteks koolitusvaldkondadeks on stressi juhtimine ja läbipõlemise ennetamine, samuti klienditeeninduse ja suhtlemisoskuste arendamine ning toimetulek keeruliste isikutega teenindussituatsioonis.

Talver OÜ on tipp- ja personalijuhtide abiliseks organisatsiooni tundliku ja määrava ressursi – inimkapitali juhtimisel ja arendamisel. Soovime iga organisatsiooni ja juhi soove hinnata personaalselt ning suudame seetõttu pakkuda vajadustest lähtuvaid koolitusi ja treeninguid.

Suhtlemisoskused, klienditeenindus, juhtimine, stress ja läbipõlemine – need on valdkonnad, milles pakun praktilisi, hetkeolukorraga sobivaid koolitusi ja treeninguid. Kõik selleks, et muuta Sinu ettevõtte inimkapitali efektiivsemaks ja õnnelikumaks. 

Minu pakutavad koolitused:
Tagasiside

Mulle meeldis kõige enam koolituse vaba õhkkond, s.t. ei olnud loenguvormis, vaid põhines elulistel näidetel.

Iris

Mulle meeldis väga koolituse korraldus ja sisu, samuti arutelud rühmades. 

Veroonika

Meeldis, et koolitus oli piisavalt variatiivne: teoreetiline ja praktiline osa olid hästi tasakaalustatud. 

Miia-Maria

Koolitus oli mitmekesine. Hea tasakaal toredate harjutuste ja sügavama analüüsi vahel. 

Oskar

Kõige enam meeldis mulle koolitusel koostöö: kõik said sõna, arutleda ja jagada oma kogemusi.

Madis

Back To Top