Praktilised koolitused Sinu ettevõtte edu nimel

Telefoniteenindus


Telefoniteenindus

Efektiivne telefonisuhtlus teeninduses

Hoolimata tehnoloogia kiirest arengust on telefon ikka veel enim kasutatav töövahend enamikes töökohtades. Telefoni teel saab klient esimese mulje asutusest ja seda muljet on hiljem raske ümber kujundada. Vilets telefoniteenindus põhjustab klientide kaebusi või nendest ilmajäämist ning kahjustab kogu organisatsiooni mainet.

Koolituse käigus on Sul võimalik teada saada:

 • Saada uusi teadmisi nii telefonisuhtluse eripäradest kui konfliktidega toimetulekust telefoni teel.
 • Parandada (video)tagasiside abil oma toimetulekut töös ettetulevate suhtlussituatsioonide ja konfliktsete olukordadega.

Koolitusel käsitletavad teemad:

 • Telefonisuhtluse põhireeglid ja omapära.
 • Häälestumine vestluspartnerile ja kontakti loomine.
 • Mida tahab klient kuulda? Kuidas leida õigeid sõnu ning vältida tüüpilisi vigu keelekasutuses?
 • Telefonikõne ettevalmistamine.
 • Kõnele vastamine. Teenindaja kui organisatsiooni visiitkaart.
 • Kuulamise olulisus ja efektiivsed tehnikad. Telefonisuhtleja kõige sagedasemad vead kuulamisel.
 • Küsimuste esitamise põhireeglid.
 • Kõne lõpetamine – tähtis on, mida helistaja kõige lõpus kuuleb!
 • Kui helistab konfliktne partner …
 • Rahulolematu kliendi emotsioonide märkamine.
 • Miks kliendid kaebavad? Telefonikaebustega toimetulek.
 • Kuidas vältida tööstressi kuhjumist ja ennetada läbipõlemist?

Sihtgrupp: Teenindajad, kes teevad oma tööd peamiselt telefoni teel.

Koolitusmetoodika: Koolitus toimub aktiivõppe vormis, kus uue materjali omandamine on põimitud rühmaarutelude, suhtlemisharjutuste, rollimängude ja videotagasisidega.

Õppematerjalid: Iga koolitusel osaleja saab kaasa asjakohase õppematerjali, mis sisaldab kõiki koolitusel käsitletud teemasid.

Koolituse maht: 4-16 akadeemilist tundi (kokkuleppel tellijaga).

Toimumiskoht: Koolitus viiakse läbi kliendi juures või kliendi poolt valitud ruumides.

Küsi lisainformatsiooni ja hinnapakkumist!

Võta ühendust