Praktilised koolitused Sinu ettevõtte edu nimel

Konfliktid töökohal


konfliktide juhtimineKonfliktide lahendamine töökohal

Traditsiooniliselt on arvatud, et igasugune konflikt on halb ja juba selle olemasolu töökohal näitab, et midagi on valesti. Siiski on konfliktiuurijad üksmeelel, et konfliktil on ka positiivne pool. Konstruktiivne, edasiviiv konflikt aitab meil sageli iseendas ja teistes inimestes selgusele jõuda ning sunnib välja mõtlema probleemidele uudseid lahendusi.
Paraku puutume me tihti kokku konfliktidega, mis röövivad meie energiat, tekitavad pideva stressiseisundi ning takistavad nii organisatsioonide kui üksikisikute arengut ja edasiliikumist.

Konfliktide eest ei saa ära joosta. Võime küll töökohta vahetada, aga kui meil puuduvad oskused konfliktide edukaks lahendamiseks, oleme varsti nende küüsis tagasi.

Eesmärgid

 • Õppida mõistma konflikti olemust, erinevaid tekkepõhjuseid ja tüüpe.
 • Oskus analüüsida konkreetseid konfliktsituatsioone ja iseenda käitumist konfliktis osalejana
 • Õppida ennetama tööalaseid konflikte nii osalejana kui vahendajana.
 • Sisu
 • Mida peaks teadma konfliktide olemusest, tekkemehhanismidest ja avaldumise tasemetest?
 • Millal on tegemist konstruktiivse ja tulutoova konfliktsituatsiooniga?
 • Millised on konflikti psühholoogilised põhjused?
 • Kuidas on konfliktiga seotud isiksuslikud probleemid (agressiivsus, alateadlikud motiivid jne)
 • Millised on peamised käitumisalternatiivid konfliktsituatsioonides?
 • Milline käitumisviis on teile kõige iseloomulikum?
 • Millised on praktilised konfliktilahenduse astmed?
 • Kuidas lepitada kõrvalseisjana konflikti osapooli?
 • Tööalaste konfliktide võimalike lahendusviiside analüüs.
Võta ühendust