Praktilised koolitused Sinu ettevõtte edu nimel

Juhtimine


Konfliktid töökohal

Õpi mõistma konflikti olemust, erinevaid tekkepõhjuseid ja tüüpe. Omanda oskus analüüsida konkreetseid konfliktsituatsioone ja iseenda käitumist konfliktis osalejana. Õpi ennetama tööalaseid konflikte nii osalejana kui vahendajana.

vaataedasi


Meeskonna juhtimine

On teada, et heaks liidriks ei sünnita, vaid kujunetakse aastatega, omandades järk-järgult uusi teadmisi ja oskusi. Mida enam uusi teadmisi ja oskusi igapäevaselt praktiseeritakse, seda enam suurenevad juhi kompetentsid ja juhtimise efektiivsus. Õpi mõistma tegureid, mis eristavad suurepäraseid juhte keskpärastest.

vaataedasi


Meeskonnatreening

Eesmärgiks on mängude ja praktiliste harjutuste kaudu muuta omavaheline suhtlemine avatumaks, usalduslikumaks ning süvendada meie-tunnet; Arendada ühes meeskonnas töötavate inimeste koostöövalmidust ja koostööoskusi ja aidata selgusele jõuda meeskonna ühistest eesmärkidest.

vaataedasi