Praktilised koolitused Sinu ettevõtte edu nimel

Psühhoteraapia ja nõustamine


Töös klientidega kasutame tõestatud efektiivsusega kognitiiv-käitumisteraapia põhimõtteid ja meetodeid.

Kognitiiv-käitumisteraapia on tulemusele orienteeritud teraapiasuund, mis kasutab erinevaid tehnikaid muutmaks probleeme tekitavat mõtlemist, meeleolu ja käitumist.

Kognitiiv-käitumisteraapia lähtepunktiks on tõdemus, et meie mõtlemine, tunded ja käitumine on omavahel tihedasti seotud.

Erinevad emotsioonid on tihti seotud erinevate mõtetega:

Muutes seda, kuidas me mõtleme endast, oma kogemusest ja meid ümbritsevast maailmast, muudame seda, kuidas me tunneme ja mida teha suudame.

Kognitiiv-käitumisteraapia eeldab head kliendi-terapeudi koostööd ning kliendi aktiivset osalust. Koos otsustame, millised eesmärgid püstitame, kui tihti kohtume ja mida koduseks tööks planeerime.

Teraapias õpitud põhimõtteid on Sul edukalt võimalik kasutada ka pärast teraapia lõppemist.