Praktilised koolitused Sinu ettevõtte edu nimel

Konfliktide lahendamine


Konfliktide lahendamineKuidas lahendada konflikte tulemuslikult

Saad teada:

 • Miks kliendid on rahulolematud ning mille üle nad kaebavad?
 • Reageerimine etteheidetele ning kaebuste käsitlemise reeglid.
 • Kuidas jõuda kliendi tegelike probleemide ja vajadusteni?
 • Efektiivne kuulamine, erinevad kuulamistehnikad.
 • Kuidas seada piire kliendi ebameeldivale käitumisele. Kehtestav eneseväljendus.
 • “Raskete klientide” tüübid ja nendega suhtlemise eripärad.
 • Kuidas jääda professionaalseks, kui klient on kas agressiivne, irooniline, passiivne, manipuleeriv, joobes, ülemääraselt targutav või lobisev.
 • Positiivse keelekasutuse olulisus, tüüpilised väljendusvead teenindussituatsioonides.
 • Kuidas väljendada empaatiat ja mõistmist nii, et seda ei peetaks nõrkuseks.
 • Emotsionaalne intelligentsus kui oskus reguleerida oma tundeid. Erinevaid võimalusi tunnete ja tujude ohjamiseks.
 • Toimetulek pingete ja stressiga, läbipõlemise ennetamine.
Võta ühendust