Praktilised koolitused Sinu ettevõtte edu nimel

Meeskonna juhtimine


alluvate ja meeskonna juhtimineAlluvate ja meeskonna juhtimine

On teada, et heaks liidriks ei sünnita, vaid kujunetakse aastatega, omandades järk-järgult uusi teadmisi ja oskusi. Mida enam uusi teadmisi ja oskusi igapäevaselt praktiseeritakse, seda enam suurenevad juhi kompetentsid ja juhtimise efektiivsus.

Eesmärgid

  • Õppida mõistma tegureid, mis eristavad suurepäraseid juhte keskpärastest.
  • Arutleda, millised on juhi võimalused usaldusväärse õhkkonna kujundamisel ning alluvate motiveerimisel.
  • Harjutada videotreeningu kaudu juhi jaoks olulisi suhtlemistehnikaid, mis võimaldavad pidada raskeid kõnelusi ja anda alluvatele nende töö kohta konstruktiivset tagasisidet.
  • Sisu
  • Uuenenud juhtimise tunnused arenenud ühiskondades
  • Eduka juhi omadused ja meeskondlikud rollid
  • Liidriks olemise erinevad võimalused. Juhtimine eeskuju kaudu.
  • Tugeva organisatsioonikultuuri tunnused, selle kujundamise võimalusi.
  • Emotsionaalne andekus kui efektiivse juhtimise eeldus.
  • Erinevad juhtimis- ja suhtlemisstiilid. Nende kasutamine sõltuvalt olukorrast.
  • Alluvate motiveerimine, erinevad motivatsiooniteooriad.
  • Tagasiside andmise reeglid. Kehtestav eneseväljendus.
  • Toimetulek nii iseenda kui alluvate tööstressiga
Võta ühendust