Praktilised koolitused Sinu ettevõtte edu nimel

Koolitaja


Kaia Kuppart

olen lõpetanud Tartu Ülikooli psühholoogia magistriõppe. Lisaks sellele olen saanud õpetaja kutse Tallinna Pedagoogikaülikoolist. Aastaid olen töötanud psühholoogina ja sisekoolitajana Eesti Politseis. Koostöös erinevate koolitusfirmadega olen kümnekonna aasta jooksul läbi viinud väga erinevaid suhtlemis-, juhtimispsühholoogia ja klienditeenidusalaseid koolitusi nii era- kui avalikus sektoris. Sisekaitseakadeemia lektorina olen aastate jooksul andnud loenguid nii politseipsühholoogiast, üldpsühholoogiast kui juhtimispsühholoogiast.

Psühhoteraapias ja nõustamises kasutan kognitiiv-käitumusliku teraapia meetodeid, kuna olen lõpetamas selle teraapiasuuna põhiväljaõpet. Käesoleval hetkel töötan ka osalise tööajaga PERH-i Psühhiaatriakliinikus kliinilise psühholoogina.